Home

Legea 346 declaratie imm

LEGE 346 14/07/2004 - Portal Legislati

 1. Definiţia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. 2. Metode de calcul pentru fiecare caz. Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos
 2. LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 29 iulie 2004. Parlamentul României adoptă prezenta lege. +. Capitolul I Dispoziții generale. +. Articolul 1 Prezenta lege reglementează măsuri destinate.
 3. Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, versiunea actualizata la data de 10.12.2007. înapoi Legislatie Lege nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor -.
 4. Anexa 1 din Legea nr. 346/2004 DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în - categoría întreprinderilor mici şi mijlocii Anexa 2 din Legea nr. 346/2004 - CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate Formularul nr. 2 - DECLARATIE privind denumirea şi datele de identificare al
 5. 2 la Legea 34612004. si precum 'i a a intreprindere legata sc completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform ancxci 2 la Legea 346'2004, cu Si completärilc 'i a care la Date tru a se Sta a int CURS EUR-4.6639 Active totale(mii O 4.000 / 857 financiar de de s ala ria 31.12.2018 Cifra de (mii 8.000/ 1.71
 6. We would like to show you a description here but the site won't allow us
 7. Buna ziua,Trebuie sa completez o declaratie IMM si doresc sa stiu daca ne mai incadram la IMM daca in anul 2011 nr. mediu de angajati a fost de 9 si o C.A. de 2.685.589 lei iar in 2012 nr. mediu de angajati a fost de 13 si C.A.de 2.608.213 lei.Va.

prezentei declaratii: Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintärii si dezvoltärii IMM-urilor, cu modificärile si completärile ulterioare Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definitia IMM-urilor Manualului utilizatorului pentru definitia IMM-urilor (Comisia Europeanä, 2015 Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 28 iulie 2006 și a mai fost modificată și completată prin Legea nr. 76/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului. LEGEA nr. 346/2004 privind stimularea Infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. OUG 143/2020_pentru modificarea OUG nr. 110/2017. OUG 16/2021 . Model declaratie IMM intreprindere autonoma 31.12.2018. Model declaratie IMM intreprindere autonoma 31.12.2019 Anexa 1.1 — Declaratie de eligibilitate Declaratie de eligibilitate se încadreazä într-una din urmätoarele categorii IMM, în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintärii si dezvoltärii întreprinderilor mici si Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificärile si completäril

Lege nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si ..

1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art.6 din Legea 346/2004, modificată şi completată prin OG 27/2006. 2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţi 1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 681 din 29/07/2004, cu modificările şi completările ulterioare 1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. 2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi,. Nu aş vrea să spun o prostie, dar cred că acea declaraţie nu trebuie depusă undeva anume. Şi am să mă şi explic de ce cred aşa ceva:-cititind legea 346/2004 se remarcă faptul că IMM-urile pot beneficia de anumite facilităţi: spre exemplu pot participa la achiziţii publice cu prioritate beneficiind şi de anumite facilităţi, pot beneficia de servicii de formare profesională, etc Noua lege pentru stimularea dezvoltarii IMM-urilor. 12-Mai-2014. 1488. I n Monitorul Oficial a fost publicata Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii in varianta modificata prin Legea nr. 62/2014. Varianta nemodificata

Pentru demonstrarea ca firma nostra este IMM am depus declaratia impreuna cu Calcul pentru intreprinderile partenere sau legate, formularele Intreprinderi legate si Fisa privind legatura dintre intreprinderi (Anexe la Legea nr. 346/2004), însă comisia de evaluare a interpretat fişele adiţionale în procesul verbal de. (1) din Legea nr. 346/2004. În cazul persoanelor juridice care până la data de 31.07.2020 nu vor avea situaţii financiare aferente anului 2019 aprobate de acţionari/asociaţi şi depuse la organul fiscal, pentru completarea declaraţiei IMM vor fi avute în vedere datele corespunzătoare din ultimele situaţii financiare aprobate şi. Declarația IMM se completeaza in conformitate cu prevederile Art. 4^1 - Art. 4^5 și Art.6 din LEGEA Nr.346/2004 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, unde se specifica în ce condiții în relaţia cu alte întreprinderi, raportată la capitalul social sau la drepturile de. Beneficiarii eligibili sunt intreprinderile mici si mijlocii definite potrivit Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii (societati comerciale, societati cooperative, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, societati agricole si cooperative agricole care desfasoara activitati economice), cu.

Antreprenorii pot folosi un manual complet pentru incadrarea firmelor in categoriile de microintreprindere, intreprindere mica si intreprindere mijlocie (IMM). Manualul utilizatorului pentru definitia IMM-urilor, realizat de Comisia Europeana, este un instrument util pentru accesarea fondurilor nerambursabile destinate acestei categorii de beneficiari, pentru a nu risca pierderea investitiei b) declaratia beneficiarului pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM, al carei model este prevazut in anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, completata si semnata de beneficiarul finantarii cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data solicitarii garantiei de catre institutia de. (1) din Legea nr. 346/2004. In cazul persoanelor juridice care pana la data de 31.07.2020 nu vor avea situatii financiare aferente anului 2019 aprobate de actionari/asociati si depuse la organul fiscal, pentru completarea declaratiei IMM vor fi avute in vedere datele corespunzatoare din ultimele situatii financiare aprobate si depuse, respectiv. de IMM la . dep. ăș. irea. plafoanelor 1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art.6 din Legea 346/2004, modificată şi completată prin OG 27/2006. 2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în.

lege5.r

Legea Achizitiilor Publice- Legea 346/2004 In legatura cu legea 346/2004 sau OUG58/19.09.2016 Art 4. as dori sa stiu daca in cazul participantilor la o licitatie si aici ma refer la IMM-uri se.. (5) din Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile ulterioare: Este obligatorie consultarea organizatiilor reprezentative ale intreprinderilor mici si mijlocii privind continutul proiectelor de acte normative, al analizelor de impact si a Testului IMM, cu valorificarea in. 1 Definiţia IMM-urilor Categoria Întreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii (IMM) este formată din întreprinderi care angajează mai puţin de 250 de persoane şi care au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro şi/ sau deţin active totale de până la 43 de milioane de euro (Fragment din Articolul 2 al anexei din Recomandarea 2003/361/CE1

Declaratie IMM - Răspunsuri Avocatnet

Intreprinderea este IMM : DA NU a. conform Legii nr. 62/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, art. 2, alin. (1), prin întreprindere se înţelege orice formă de organizare Vechea reglementare: fiecare potential beneficiar aplicant trebuie sa completeze online datele de identificare, sa ataseze declaratia IMM in format pdf., completata si semnata pe formatul prevazut in anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile. Intreprinderile legate - un nou motiv de restituire a fondurilor europene (partea a II-a) IMM / Lege IMM. In prima parte a articolului am explicat care sunt cele trei tipuri de intreprinderi - autonome, partenere sau legate - definite de Legea 346/2004 si cum se face corecta incadrare a unei.. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si de formele de organizare a profesiilor liberale se aplica procentele de garantare si valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare IMM-urilor definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor.

LEGE 346 21/07/2006 - Portal Legislati

se încadreaza în categoria IMM, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004, ofertantul beneficiaza de reducere cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de participare. În aceasta situatie, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta, Declaratia pe propria raspundere privin Legea 346/2004 ( LEGE Nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii Cuvinte cheie: Legea nr. 346/2004, Legea nr. 62/2014, Legea privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor, Legea societatilor nr. 31/1990, modificare, ONG-urile care desfasoara activitati economice, preveder

(1) din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, IMM-urile sunt acele intreprinderi care, in mod obligatoriu, au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250 si care indeplinesc cel putin una dintre urmatoarele doua conditii: realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale. Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru programe si proiecte de dezvoltare si sprijin pentru IMM-uri ar putea creste de la 0,4% la 1% din PIB, potrivit proiectului noii legi a IMM-urilor care va fi supus aprobarii Guvernului saptamana viitoare. In sedinta de Guvern de miercuri speram sa fie aprobata legea 346 din sesiunea de anul acesta Microîntreprinderea face parte din categoria IMM-urilor, având un număr mediu anual de până la 9 salariaţi. Acest ghid se referă la microîntreprinderile definite de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 1. Condiţii pentru ca o societate comercială să fie încadrată ca microîntreprinder

Video: IMM Invest - FNGCIM

Modificari IMM INVEST In Monitorul Oficial (Partea I) nr.339 din data de 27 aprilie 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului (HG) nr.326/2020 privind modificarea si completarea HG nr.282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului (OUG) nr.110/2017 privind Programul de sustinere a. REMINDER! 7 aprilie, termenul limita pentru depunerea formularului 092 • Recuperarea pierderilor fiscale. Depunerea formularului 101 • Legea Kurzarbeit a fost promulgata de Presedinte! Angajatorii pot reduce timpul de lucru al angajatilor cu 80% • Ordinul 218/2021 modifica valabilitatea Masurii privind granturile pentru capital de lucru. Platile vor fi efectuate pana la 31 decembrie 2023. Ordonanta de urgenta abroga, din Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, prevederea prin care IMM-urile beneficiau de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de bunuri. la data incheierii procesului-verbal de recepţie finala. Ofertantii tip IMM care indeplinesc prev. legisl. in vig. (Legea 346/2004), beneficiaza de reducere de 50% a cuantumului GBE (pt. a beneficia de aceasta reducere of. vor depune documentele prin care dovedesc ca sunt IMM). In cazul unei asocieri, red.cu 50% se aplica daca toti asoc. sunt IMM

Legea 227/2015 art. 367 alin. (1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin. (2) Joi 15 aprilie - Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă - Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal 6. Societatile mici si mijlocii astefel cum sunt definite de Legea 346/2004, care si-au interrupt total sau partial activitatea in baza deciziilor emise de autoritatile publice, pe perioada starii de urgent, daca detin certificatul de situatii de urgenta!!!!! emis de Ministerul Economiei, beneficiaza de amanarea la plata pentru serviciile de utilitati , electricitate, gaze naturale, apa.

Ce se intelege prin intreprindere mica si mijlocie

Declaratie pe proprie raspundere privind asumarea rezponsabilitatii pentru asigurarea sustenabilitatii masurilor stabilite. Legea 346 / 2004 privind înfiinţarea şi dezvoltarea IMM urilor. Legea 540 / 2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor art. 36 alin (3)­(5) din HG 395/2016. În conformitate cu Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, IMM­urile pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de buna executie prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare cazul În care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii Întreprinderilor mici si mijlocii, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de participare. În acest Prin OG 94/2004 s-a introdus ca facilitate fiscala pentru IMM restituirea impozitului pe profit aferent profitului reinvestit incepand cu exercitiul financiar al anului 2005. Modalitatea de acordare (art. 261 (1) din Legea 346/2004 introdus prin OG 94/2004): - Infiintarea si dezvoltarea IMM-urilor

EO

 1. Cursul la care se va face echivalenta leu-euro va fi cel stabilit de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Având în vedere prevederile anexei nr. 3/3504/16 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi.
 3. 1 Datele sunt calculate în conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial nr.681/2004 2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate î

IGPR - Infotrafic Judeţul Suceava- Circulație îngreunată pe DN 29 2021.08.06 - 15:11 218; IPJ Bacău Buletin de presă - 06.08.2021 2021.08.06 - 14:12 203; ISU Bihor Comunicat de presă - Pompieri militari bihoreni în misiune de stingere a incendiilor din Grecia 2021.08.06 - 13:18 221; ISU Harghita - Misiunile pompierilor harghiteni din ultimele 24 de ore 2021.08.06 - 12:47 19 Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare. 2 Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n. Anexa 1.3 — Declaratie privind incadrarea întreprinderii in categoria IMM Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM 1 Datele sunt calculate in conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinÿärii dezvoltärii întreprinderilor mici mijlocii, cu modificärile completärile ulterioare.. 1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. 2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate î

Beneficiile prevazute de Legea nr. 346/2004. Dificultatile de care un IMM se loveste frecvent in luarea deciziei de a participa la o procedura de achizitie privesc, in principal, indeplinirea criteriilor de calificare referitoare la capacitatea tehnica si situatia economica si financiara si costurile legate de formularea ofertei - costurile. in cazul in care sunt intreprinderi legate, Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM-urilor, formularul Calcul pentru intreprinderile partenere sau legate, formularele Intreprinderi legate si Fisa privind legatura dintre intreprinderi (Anexe la Legea nr. 346/2004)

6) Definitia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 7) În cazul în care în situatiile financiare anuale consolidate nu exista date privind numarul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate Declaratie incadrare IMM Expertul verifica Doc. 10 Declaratie incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica cf. Legii nr. 346/2004, daca: a) Declarația este semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea conform actului constitutiv / de persoana din cadrul întreprinderii împuternicită pri Declaratie IMM / documente preväzute în Legea 346/2004 pentru justificarea încadrärii în categoria IMM Situatia personalä a candidatului sau ofertantului, Formularul A (Declaratia privind neîncadrarea în dispozitiile art. 164 si art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectä modelul indicat, este completat si semnat Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 6 august 2020 Ținând cont de faptul că întreprinderile mici și mijlocii, reglementate prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, s-au confruntat pe perioada declarării stării de urgență cu. Legea nr. 346/2002 republicata 2009 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata 2009. Lege 346/2002, publicat Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 din 12 noiembrie 200

Declaratie pe proprie rapundere Legea 346/2004 - Forum SAG

(1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1prezentul ordin stabileşte nivelul structurilor la care se constituie consiliile de onoare, modul de constituire şi procedurile de lucru ale. (2) din Legea nr. 346/2004. Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri la 50% va prezenta o declaratie pe propria raspundere, conform anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se încadreaza în categoria IMM-urilor IMM-uri conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor actualizată: număr de salariați sub 249, cifra de afaceri sub 50 milioane euro sau active totale sub 43 milioane eur Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.854 din 18 decembrie 2018 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului Start.

Noua lege pentru stimularea dezvoltarii IMM-urilo

Salvare Salvați Declaratie IMM Invest pentru mai târziu. 0% 0% au considerat acest document util, Bifați acest document drept util. 1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,. cazul ofertanților care se gasesc în categoria IMM - urilor (facând dovada în acest sens prin prezentarea documentatiei prevazute în Legea nr.346 / 2004) garantia de buna executie se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat în documentația de atribuire. Garantia de buna executie se elibereaza conform prevederilo 2. În cadrul beneficiarilor Programului IMM Invest sunt incluse, alături de întreprinderile mici și mijlocii definite de Legea nr. 346/2004, și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii, precum și profesiile liberale. 3. Prevederile referitoare la condițiile de eligibilitate a beneficiarilor.

ofertantul se incadreaza in categoria IMM, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de participare. În aceste situatii, ofertantul trebuie s In situatia in care IMM-urile beneficiaza de prevederile Legii 346/2004, ofertantii au obligatia de a Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intrepriderilor mici si mijlocii, cu -Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 (Declaratie.

Certificate atestare a calităţii de IMM Eliberare certificate, avize şi atestate. Certificate de origine; Vize documente comerciale externe de a intra în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 3 din Legea nr. 346/2004.. 9. declaratia de incadrare in categoria IMM (daca este cazul)- declaratia se va depune doar in cazurile in care sunt intrunite in mod cumulativ urmatoarele doua conditii (art.3 Legea nr. 346/2004) Intreprinderile mici si mijlocii, pot beneficia de o reducere cu 50 % a cifrei de afaceri globale, in conformitate cu prevederile art. 16 din Legea 346/2004. Declaratie privind incadrarea in categoria IMM- Formular nr. 17

art. 6 alin. (1) din Legea nr. 346/2004. In cazul persoanelor care pana la data de 31.07.2020 juridice nu vor avea situatii financiare aferente anului 2019 aprobate de actionari/asociati si al, pentru depuse la organul fisc completarea declaratiei IMM vor fi avute in vedere datele corespunzatoare din ultimel CALENDARUL OBLIGAŢIILOR FISCALE PENTRU ANUL 2021. I A N U A R I E. TERMENUL. OBLIGAŢIA. CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI. BAZA LEGALĂ. în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezență în România. Depunerea formularului Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România Noi facilitati fiscale pentru IMM-uri. Noi facilitati fiscale pentru IMM-uri. Costin Pietraru. noiembrie 19, 2013. Dupa cateva luni de discutii si cativa ani de cand patronatele au cerut stimularea intreprinderilor mici si mijlocii prin acordarea unor facilitati fiscale si sprijinirea nevoilor de finantare a IMM-urilor prin diverse instrumente. Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garantiei de participare la 50 %, va prezenta o declaratie pe. proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004, din care sa rezulte ca se încadreaza în categoria I.M.M.-urilor. 3.Bilanţurile contabil ANEXEI 1 din LG 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor)si se va constitui garantia de participare in procent de 50% din cuantum. Declaratie privind eligibilitatea Completarea Declaratiei pe proprie raspundere completata ?n conformitate cu Formularul nr. 1 din Sectiunea III Formulare ?ncadrarea ?n situatia.

Declaratie IMM Forum Achiziti

 1. În M. Of. nr. 252 din 26 martie 2020 a fost publicată Rectificarea din 26 martie 2020 privind art. XI din O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020
 2. Reglementată prin Legea nr. 346/2002, republicată (r2) în Monitorul Oficial nr. 251/2014, această asigurare specifică este obligatorie pentru toţi cei ce utilizează forţă de muncă angajată cu contract individual de muncă.. Răspundere şi raporturi juridice . Riscul profesional este asumat de cei ce beneficiază de rezultatul muncii prestate
 3. istratiei publice, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, şi îndeplineşte următoarele atribuţii
 4. d) fiecare potențial beneficiar aplicant trebuie să completeze online datele de identificare, să atașeze declarația IMM în format .pdf, completată și semnată pe formatul prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și.

IMM Invest: Ce informaţii trebuie să conţină Declaraţia

 1. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii public. Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţi
 2. astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004, ofertantul beneficiaza de reducere cu 50% a cerintei privind cuantumul G.P.În aceasta situatie, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta, Declaratia pe propria raspundere privind încadrarea in categoria IMM. Garantie de buna executi
 3. Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare. c) www.anap.gov.ro Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 07-07-2016 08:28 Pagina 4/1

44 întrebări și răspunsuri pentru programul IMM Invest

 1. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, sau de alte acte normative emise in temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, in legatura cu situatiile prevazute la art. 346 din TFUE, se aplica prevederile art. 43-45
 2. Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art.177 din Legea nr.99/2016. Se justifica prin dorinta de a proteja acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si IMM se incadreaza in categoria IMM.Pentru calculul echivalentei se v
 3. tim ca zilele libere se acorda la cererea unuia dintre parinti, depusa.
 4. Monitorul Oficial 673 bis din 02 August 2018 (M. Of. 673 bis/2018
 5. Garantii pentru IMM - FNGCIM
 6. UTIL Cum te incadrezi in categoriile IMM, pentru a putea
 7. Au fost aprobate normele metodologice care reglementeaza