Home

Functii vacante ministerul afacerilor externe

Functii vacante - gov

Functii de conducere . Data publicarii : 13 Nov 2014 Link-uri utile. Guvernul Romaniei; Ministerul Afacerilor Externe; Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale; Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Ministerul Muncii si Protectiei Sociale; Ministerul Transporturilor; Posturi vacante din Instituțiile Publice. iv - familia ocupationala de functii bugetare diplomatie ministerul afacerilor externe legea 153/2017 - anexa nr. v - familia ocupationala de functii bugetare justitie si curtea constitutionala legea 153/2017 - anexa nr. vi - familia ocupationala de functii bugetare aparare, ordine publica si securitate nationala lege ANUNȚ - Departamentul pentru politica de aparare, planificare și relații internaționale organizeaza concurs pentru incadrare a unei functii publice vacante de consilier clasa I, grad profesional debutant la Directia cooperare internationala in domeniul aparari

Art. 11. - Celelalte grade diplomatice sau consulare se acordă prin ordin al ministrului afacerilor externe, la propunerea Comisiei pentru acordarea gradelor diplomatice şi consulare. Art. 12. - Ministerul Afacerilor Externe este singura instituţie care acordă grade diplomatice şi consulare, cu excepţia gradului de ambasador. Art. 13 [22.03.2021] Biroul migrație și azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de: 1. Specialist superior al Secției legislație și management proiecte a Direcției legislație, coordonare și gestionare date a Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI Cariera | Ministerul Afacerilor Interne. Formarea profesională. Formarea continuă. Formarea managerială. Formarea inițială. 1. Funcții cu statut special. Anunțuri cu privire la desfășurarea concursurilor / prelungirea perioadelor de depunere a dosarelor de concurs. Informații privind candidații admiși Ministerul Afacerilor Externe a lansat marți concursul pentru admiterea în Corpul Diplomatic și Consular al României, respectiv concursul pentru ocuparea posturilor pentru funcții de execuție specifice MAE, conform anunțurilor publicate pe site-ul instituției, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. În această etapă sunt scoase la concurs 252 de posturi, dintre care 120.

Ministerul Afacerilor Extern

Anunt al UM 02555 cu rezultatele concursului de incadrare a unor functii vacante prevazute cu grade de ofiter si subofiter prin chemare/rechemare in activitat Ministerul Mediului organizează concurs pentru ocuparea a trei funcții publice vacante de execuție din cadrul Direcției Resurse Umane în data de 9 iulie 2019, ora 11:00 - proba scrisă Denumire document Data Documente necesare pentru înscriere.. 3. Examinarea, expertizarea și avizarea în termen a documentelor interne și externe ce țin de activitatea Agenției; 4. Organizarea și participarea la procesul de achiziții publice, elaborarea și executarea contractelor încheiate de Agenției. 5 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Apărării; Procuratura Generală; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul Vamal; Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat; Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal; Serviciul Tehnologia Informației și Securitate. Ministerul Justiţiei organizează concurs din sursă internă, prin trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor, pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de ofiţer principal I - polițist de penitenciare în cadrul Direcţiei resurse umane - Serviciul resurse umane din aparatul propriu al Ministerului Justiției. 24 iunie 2021

Ministerul Afacerilor Externe 2. C.ond. au im elahorarea iectului de i urmarite Pornind de la obiectivul de bazä al serviciului diplomatic de a realim politica externä a statului. de a apära si promova pe plan extern interesele nationale, se constatä cä un elemen ORDIN. pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice în Ministerul Afacerilor Externe. în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare Tel. 021 431.17.65 - pentru întrebări privind Concursul pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcții de execuție specifice în Ministerul Afacerilor Externe; Tel. 0728 628 011 - pentru întrebări de natură tehnică privind funcționarea platformei. Adresa de email ptr probleme tehnice: web@mae.ro

Ministerul Afacerilor Externe scoate la concurs 252 de postur

MAEIE Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene MAI Ministerul Afacerilor Interne MC Ministerul Culturii MDRC Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor MED Ministerul Educaţiei ME Ministerul Economiei MF Ministerul Finanţelor vacante, structura de gender, vîrsta personalului); rezultatele monitorizării. Posturile vacante în administrația publică. Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului. Functii vacante. Funcții Publice Vacante Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al RM, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului, alte instituții de resort dar și operatorii din domeniul producerii cărnii de pasăre și a ouălor.. Art. 3. — Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Afacerilor Externe vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar Direcţia management resurse umane îl va comunica Serviciului de presă şi relaţii publice în vederea afişării pe site-ul www.madr.ro. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rural Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane din Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Ion Câmpineanu, nr. 20, et.5, sect. 1, organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie în cadrulAgenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, respectiv de ofițer.

ANUNT al U.M. 02215 București din Ministerul Apărării Naționale privind rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Șofer I . Publicat în 05-11-201 Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a lansat marţi concursul pentru admiterea în Corpul Diplomatic şi Consular al României şi concursul pentru ocuparea posturilor în funcţii de execuţie specifice ministerulu

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Ministerul Apărării. Parlamentul Republicii Moldova. Președinția Republicii Moldova. Procuratura Generală. Serviciul de Informații și Securitate. Serviciul de Protecție și Pază de Stat Secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a fost ales Mihail Căpățână, iar la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării - Igor Șarov, cel care a deținut funcția de viceministru al Culturii Pentru functii publice vacante. Documentele necesare depunerii spre publicare a anunţurilor privind concursurile pentru posturi publice vacante sunt următoarele: · adresă oficială în care să se indice temeiul legal al publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, cu menţionarea codului fiscal şi a datei la care doriţi. Ministerul Afacerilor Externe a lansat concursul pentru admiterea în Corpul Diplomatic şi Consular al României, vacante sau încadrate în prezent cu detașați din mediul privat, vor putea fi demarate etapizat, în funcție de posturile rămase vacante în Centrala MAE, noi concursuri de admitere.. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCŢII PUBLICE VACANTĂ DE EXECUŢIE DE CONSILIER JURIDIC, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR LA BIROUL CONTENCIOS - DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL.. Dosarele de înscriere la concursul din data de 20.05.2019 ora 10 00 - proba scrisă, se depun in termen de 20 zile (în intervalul 17.04.2019.

Art. 2. - Anexa 3 Persoanele incadrate in unitatile de cultura, care au rezultate valoroase in activitatea artistica, pot ocupa in conditiile legii, in mod cu totul exceptional, in baza regulamentului elaborat de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale si cu aprobarea nominala a ministrului culturii si identitatii nationale, functii de specialitate vacante, fara a avea studiile necesare. Ministerul Justiţiei precizează că statele membre sunt invitate să îşi transmită propunerile pentru posturile vacante cât mai curând posibil şi, în orice caz, înainte de 1 octombrie 2018. Ministerul Afacerilor Externe încheie primele două trimestre ale anului cu o execuţie bugetară de 96% din totalul fondurilor aprobate Unul dintre actele normative specifice relevante este ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217/2019 pentru aprobarea condițiilor și criteriilor de recrutare, precum și a instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare, selecție și formare profesională inițială a candidaților la profesia militară 12 posturi vacante. Încadrarea personalului se va face pe functii de executie specifice Ministerului Pentru înscrierea la concursul de ocupare a posturilor vacante pe functii de executie specifice lucräri de specialitate pentru Ministerul Afacerilor Externe Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a actualizat lista țărilor incluse în zona roșie pentru care se Tweet MAEIE, informații actualizate despre incendiile de pe litoralul turcesc: Niciun cetățean moldovean nu a avut de suferi

CONCURS de Angajare: Funcții vacante la Ministerul de

 1. CDCR la angajarea in Ministerul Afacerilor Externe (dent continuare MAE) (2) Persoanelor admise prin concurs în CDCR li se grade diplomatice sau consulare în condi!iile preväzc ale Hotärârii Guvernului nr. 8/2013 qjÇegea nt. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomæ consular al României, cu modificärile ulterioare
 2. DGMRU 3, respectiv DGMRU 5 din 2019. Anunț publicat în data de 12.04.2018: Informații referitoare la principalele preocupări ale DGMRU în domeniul educației militare. Mai multe detalii privind organizarea unor concursuri de ocupare a unor posturi vacante din cadrul Ministerului Apărării Naționale găsiți aici
 3. Ministerul afacerilor externe posturi scoase la concurs 2019. Concursuri de admitere în. Număr de locuri: posturi diplomatice și consulare, din care posturi. Suplimentare temporară de posturi la MAE , pentru un corp diplomatic și consular. Miza angajării la MAE e mare: de la sporuri şi indemnizaţii pentru
 4. istratori, nivel AD5
 5. La cea dată, numărul de unități vacante pentru care se suspendă încadrarea era de 8,773, dintre care 2,684 la Ministerul Afacerilor Interne și 1,482 la Ministerul Apărării. Proiectul de hotărâre, votat în ședința Guvernului de marți, presupune introducerea moratoriului până la data de 31 decembrie 2020
 6. istrul Republicii.
 7. 158925 - 24032021 - Ministerul Afacerilor Externe a lansat concursul pentru admiterea în Corpul Diplomatic şi Consular al României, vacante sau încadrate în prezent cu detașați din mediul privat, vor putea fi demarate etapizat, în funcție de posturile rămase vacante în Centrala MAE, noi concursuri de admitere..

MAE lansează concursurile de admitere pentru posturi

 1. Actul normativ publicat în Monitorul Oficial: Sumar: OMAE nr. 1515/2016 (M. Of. nr. 722 din 19 septembrie 2016) Se aprobă Regulamentul-cadru privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcții de execuție specifice în Ministerul Afacerilor Externe, conform anexei care face parte integrantă din respectivul ordin
 2. Solidarity Fund PL în Moldova. Solidarity Fund PL în Moldova este reprezentanța Solidarity Fund PL - fundație de stat din Polonia înființată de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone. În Republica Moldova activăm începând cu anul 2012, în baza Memorandumului de Înțelegere semnat între Republica Polonă și Republica Moldova
 3. atributiile unei alte functii vacante, in conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei, pentru o perioada de pana la 6 luni, interval care poate fi prelungit cu aprobarea conducatorului institutiei, in aceleasi conditii. Cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale pot indeplini
 4. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Directia Genera/ã de Pasapoarte Ministerul Afacerilor Externe — Departamentul Consular, Inspectoratul Directia Generalä de Pa§apoarte, dispune de un total de 302 functii, din care 4.3.Structura ocupate 293 (119 oflteri, 154 agenti, 20 personal contractual), reprezentând.

al ministrului afacerilor externe si al ministrului delegat pentru relatiile cu românii de pretutindeni pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si desfăsurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru functii de executie specifice în Ministerul Afacerilor Externe 1327788. O Astfel, află că la Ministerul Afacerilor Interne sunt aproape 2.700 de locuri libere, iar la Ministerul Apărării - aproape 1.500. Alte sute de locuri vacante sunt la Procuratura Generală, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției și altele. Vedeți întreaga listă. (4) Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Afacerilor Externe si Autoritatea Nationala de Control vor verifica actele si faptele pentru care au fost sesizate, cu respectarea confidentialitatii privind identitatea persoanei care a facut sesizarea Mai bine de 2.000 de posturi de conducere din instituţiile aflate în subordinea şi coordonarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Asta în contextul în care, anul trecut, Carmen Dan declara că ministerul are un deficit de personal de circa 20.000 de angajaţi, dintre care aproape jumătate doar în rândul Poliţiei Anunţ cu privire la funcţiile publice cu statut special vacante din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI, care pot fi ocupate prin recrutare din sursa internă (promovare/transfer):. Data limită pentru depunere a rapoartelor - 09.08.2021, ora 16:0

- Ministerul Afacerilor Externe este singura instituţie care acordă grade diplomatice şi consulare, cu excepţia gradului de ambasador. Art. 13. - Stagiul pentru promovarea în grad diplomatic sau consular este: a) pentru gradele diplomatice: - 2 ani, de la ataşat diplomatic la secretar III; - 3 ani, de la secretar III la secretar II Programul pilot de evaluare a riscurilor și necesităților pentru deținuți va fi desfășurat pentru o perioadă de șase luni în cadrul penitenciarelor nr. 1-Taraclia, nr. 3-Leova, nr. 6-Soroca și nr. 7-Rusca, care constă dintr-un șir de întrebări menite să ghideze evaluatorul în structurarea interviului cu condamnatul pentru colectarea datelor privind comportamentul și.

Pagina web oficială a Guvernului României. Guvernul este autoritatea publică a puterii executive, care funcționează în baza votului de încredere acordat de Parlament și care asigură realizarea politicii interne și externe a țării și exercită conducerea generală a administrației publice Cele mai multe funcții libere sunt acum la Ministerul Afacerilor Interne și la cel al Apărării, cu 2.586 și, respectiv, 1.581 de funcții. În ceea ce privește instituțiile subordonate Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale se instituie un moratoriu pentru 692 de funcții care erau vacante la data de 30 noiembrie DespreMinisterul Afacerilor Interne desfășoară în perioada mai - decembrie 2021, campania națională M.A.I. etic, M.A.I. integru!. ». 15.04.2021. Tratament contabil aplicabil veniturilor din fondurile externe nerambursabile acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 Minister Ministerul Mediului realizează politica la nivel naţional în domeniile protecţiei mediului înconjurător, economiei verzi, biodiversităţii, ariilor naturale protejate, schimbărilor climatice cu privire la toate sectoarele şi subsectoarele pe care le administrează, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în. Solicitările de recunoaștere pot fi lansate prin: Punctul de Contact Unic Electronic (PCUe) Persoana de contact: Cristian NICULIȚĂ, secretar șef Adresa e-mail: secretariat@uadventus.ro Telefon: 021 369 53 50 / int. 128; Fax: 0314 362 269 I. Descrierea procedurii: Procedura stabilește regulile și instrucțiunile prin care se efectuează, la cerere

Funcții vacante - Ombudsma

 1. Mapn angajari Mapn angajar
 2. isterului afacerilor externe departamentul politici
 3. 6.124 temporar vacante) şi 29.625 funcții publice vacante. Acestora li se adaugă funcţiile publice specifice, reglementate sau nu prin statute speciale, gestionate strict în cadrul de Ministerul Afacerilor Externe) şi pentru care direcţiile strategice se definesc la nivel de politici sectoriale, de către instituţiile în cauză
 4. Art. 29: Cumulul de functii pentru unele functii specifice (1) În cazuri excepţionale, posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţa sociala şi funcţiilor de specialitate artistica pot fi ocupate şi prin cumul de funcţii de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcţii.
 5. Ministerul Afacerilor Externe este singura institutie care acorda grade diplomatice si consulare, cu exceptia gradului de ambasador. Art. 13 Stagiul pentru promovarea in grad diplomatic sau consular este: a) pentru gradele diplomatice: - 2 ani, de la atasat diplomatic la secretar III
 6. 30 iunie 2019 - MAI - O Preşedinţie de succes a Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne - secțiunea afaceri interne Pe parcursul deținerii Preşedinţiei Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne - secțiunea afaceri interne, Ministerul Afacerilor Interne și-a îndeplinit cu succes obiectivele stabilite prin Programul Președinției României la Consiliul UE, reușind să.

Functii de conducere Ministerul Mediulu

 1. Armata face recrutări. Ce funcţii sunt vacante şi cum sunt plătite. Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că procesul de recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari ai Armatei României continuă în anul 2018 . Sunt disponibile peste 3.400 de posturi, dintre care 380 pentru ofiţeri, 140 pentru maiştri militari, 680 pentru.
 2. istrului, cabinetul
 3. EXTERNE; INTERVIURI; 7 mai 2021 vineri, 7 mai 2021 Marius Florian Niciun comentariu Adrian Gluga, IPJ Constanta, Lucian Bode, Marcel Vela, Ministerul Afacerilor Interne, Politia Romana, statutul politistului. demararea procedurilor de ocupare a posturilor de conducere vacante se va realiza etapizat. În acest sens, se urmărește o.

CAPITOLUL III - Reglementari specifice personalului

Deși Ministerul Afacerilor Interne consideră că deficitul este de 19%, în realitate, susțin sindicaliștii, acesta a depășit 30%. În perioada 01.01.2020 - 30.09.2020, în Ministerul Afacerilor Interne s-au înregistrat aproximativ 3.500 de pierderi, prin încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, se arată într-un. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ii indeamna pe romani sa informeze autoritatile britanice şi Ambasada Romaniei la Londra in privinta unor eventuale incidente, in contextul semnalelor referitoare la faptul ca rezultatul referendumului provoaca tensiuni şi reactii izolate, discriminatorii, fata de cetatenii UE din UK OFICIUL AVOCATULUI POPORULUI prelungește termenul de depunere a documentelor, până la data de 15 octombrie 2018, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție: 1. Consultant superior, Direcția promovarea drepturilor omului și comunicare; 2. Specialist principal, Secția financiar-administrativă. Detalii privind condițiile de participare la concurs - pe portalul. De la Ministerul Agriculturii, în afară de Haschi, va pleca secretarul de stat Dănuţ Apetrei. De la Ministerul Muncii va pleca secretarul de strat Dumitru-Nicu Cornoiu. De la Ministerul Afacerilor Externe vor fi eliberaţi din funcţie secretarul de stat Bogdan Mazuru, care va pleca ambasador la Paris, şi Călin-Radu Ancuţa

Oportunități de angajare - DPAPR

 1. În M. Of. nr. 598 din 5 august 2016, a fost publicat OMADR/OMAE nr. 1026/1125/2016 privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor publice specifice de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rural
 2. istrare Fiscala, pentru aparatul propriu si structuri subordonate, un numar maxim de 24.306 posturi, inclusiv presedintele, vicepresedintii si posturile aferente cabinetelor demnitarilor. • Ministerul Afacerilor Externe: de la 2.426 la 2.421 - scadere de 5 posturi in aparatul propriu
 3. Pentru functii publice vacante. Pentru posturi didactice. Pentru posturile contractuale vacante. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe: Guvernul României Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din.
 4. Banca Transilvania, ING şi BCR au fost băncile care au angajat cei mai mulţi oameni în cursul anului trecut, reiese dintr-o analiză ECONOMICA.NET.. Cei trei grei din banking fac recrutări în mai multe oraşe, în această perioadă, potrivit anunţurilor de angajare publicate pe cel mai mare site de recrutare din ţară.Iată posturile vacante şi profilurile căutate de angajatori

Diplomați în MAE fără concurs, promovați apoi în diferite

Ministerul de externe condamnare - Ziare

Poliția Română face parte din Ministerul Afacerlor Interne și este instituția specializată a statului, care exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, în condițiile legii Ministerul Justiției a publicat un anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante din Ministerul Justiţiei și Institutul Național de Criminologie:. Ministerul Justiției; 1 post - consilier, clasa I, gradul asistent - Direcția de prevenire a criminalității;; 1 post - consilier, clasa I, gradul superior - Serviciul profesii juridice. ANGAJARI la STAT: Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciugu vacante de pre-cum celor de conducere, prin scoaterea acestora la concurs sau prin 8 posturi functii publice de executie 1 personal contractual. cat pentru autoritägi/ institugii externe: Ministerul Afacerilor Interne, Directia Generalä a ñnante or Publice a Jude;ului [Ifov, trezorerie, furnizori, creditori, etc

Anunțuri funcții publice Ministerul Afacerilor Intern

15.09.2020 - Primaria Municipiului Ploiesti organizeaza concurs pentru promovare in grad profesional imediat superior celui detinut in zilele de 15.10.2020 ora 10.00 - proba scrisa si 20.10.2020 ora 10.00 - interviul pentru functionarii publici de executie care indeplinesc conditiile art. 479 alin Următoarea sesiune de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de directori generali va fi organizată în vară. Va fi publicat anunțul de concurs, iar proba scrisă se va desfășura pe 16 iunie. (sursa: Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis marți o atenționare de călătorie pentru Republica Slovenia, unde este în vigoare o. Premierul Ludovic Orban a eliberat din functii, vineri seara, un nou lot de pesedisti, astfel incat numarul total al pesedistilor pusi pe liber se apropie de 90. Lista pesedistilor care au fost dati afara vineri seara: - Danut Ghican, secretar general Ministerul Educatiei - Liliana Minca, secretar general adjunct Ministerul Finantelor - Adrian Vasile, secretar.. Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, anunţă că peste 4.000 de posturi atât nebugetate, cât şi bugetate din ministere vor fi tăiate, cele mai multe la ANAF, şi că vor dispărea şi unele funcţii de conducere

Cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale pot indeplini, temporar, prin imputernicire, atributiile unei alte functii vacante sau al carei titular lipseste o perioada mai mare de o luna, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, pentru o perioada de pana la 6 luni, interval care poate fi. • Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale: de la 193 la 178 - scadere de 15posturi; • Ministerul Justitiei: de la 403 la 390 - scadere de 13 posturi; • Ministerul Afacerilor Externe: de la 2.426 la 2.421 - scadere de 5 posturi in aparatul propriu. Serviciu exterior: de la 1.488 la 1.483 posturi - scadere de 5 posturi (la 08-12-2017, Articolul 17 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017) + Articolul 18 Indemnizația de hrană (1) Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu.

La Ministerul Sănătăţii, numărul maxim de posturi este de 317, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului, din care: 10 posturi aferente Unităţii de Management al Proiectului Băncii Mondiale, denumită în continuare UMPBM; 14 posturi, pe perioada de realizare a obiectivelor investiţionale privind construcţia a. Conform structurii actuale a Guvernului, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Economiei si Comertului dispun de 8 secretari si subsecretari de stat, Ministerul Transporturilor si Ministerul Afacerilor Externe au cite 7 astfel de posturi, Ministerul Muncii are 6 secretari si subsecretari de stat, Ministerul Finantelor dispune de. Mai precis, in iunie anul trecut, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Baconschi, care este totodata si presedinte al IDR, a numit-o in functia de director responsabil cu formarea profesionala din cadrul institutului pe fiica de numai 25 de ani a unui important membru PDL din Cluj, Gheorghe Benea, aflat de aproximativ doi ani in fruntea unei. — Cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale pot indeplini, temporar, prin imputernicire, atributiile unei alte functii vacante sau al carei titular lipseste o perioada mai mare de o luna, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, pentru o perioada de pana la 6 luni, interval care poate fi. Consiliul Raional Hincesti. May 31 at 10:12 PM ·. La data de 1 iunie spunem La Mulţi Ani domnului Ivan UDUDOVICI, consilier raional. Cu prilejul acestei ocazii Vă urăm doar sănătate, pace şi împlinire , succese pe plan profesional şi personal, iar armonia şi liniştea sufletească să vă domine în casă. La Mulți Ani

Cariera Ministerul Afacerilor Intern

Textul integral: Legea 53/2011, pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare si in format PDF. Textul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei

Video: MAE lansează concursul de admitere pentru 120 de posturi