Home

Ariile curriculare invatamant prescolar

1 Anexa la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE CURRICULUM PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE1-2019-Copiii învaţă mai bine atunci când sunt într-un climat socio-afectiv sigur, când relaţionează plăcut cu părinţii, cu educatorii şi cu ceilalţi din jurul lor restructurări curriculare. Ca urmare, noile schimbări curriculare se dovedesc a fi sistemice, întemeiate, progresive şi fireşti. Noul curriculum pentru educaţie timpurie aduce o viziune îmbunătăţită asupra educaţiei pentru acest segment de vârstă, înglobată în conținutu

Ariile Curriculare - Scrib

Didactica publishing house, (2008), Curriculum pentru invatamantul prescolar prezentare si explicitari. ARIILE CURRICULARE Ariile curiculare constituie grupari in viziunea multi si/ sau interdisciplinara asupra obiectelor de studiu, cuprinse in planurile- cadru de invatamant Unitati de invatamant particulare Unitati conexe Arii Curriculare Limba si comunicare Matematica si stiinte Om si societate Arte Educatie fizica si sport Tehnologii Consiliere si orientare Management Invatamant primar Invatamant pre-primar Programe comunitare Formare continua Invatamant special si special integrat Invatamant particular.

Arii curriculare / Invatamant prima

 1. antele lor educationale. Invatamant prescolar. Mijlocie. Mica. Structura sistemului de invatamant din Romania
 2. ima si maxima aferente acestora, pe nivele de invatamant. Planul de invatamant este si un document oficial prin care se structureaza continutul invatamantului pe niveluri si profiluri de scoli
 3. Ariile curriculare din invatamantul romanesc sunt: 1.Limbă şi comunicare ( gimnaziu - cca 37%; liceu - cca 28% ) 2. Matematică şi ştiinţe ( gimnaziu - cca 20%; liceu - cca 28% ) 3. Om şi societate ( gimnaziu - cca 10%; liceu - cca 16% ) 4. Arte (gimnaziu - cca 10%; liceu - cca 8% ) 5
 4. Structura unei programe şcolare concepută din perspectivă curriculară şi adaptată actualei reforme curriculare din ţara noastră se compune, de asemenea, dintr-o componentă generală, valabilă pentru toate ariile curriculare şi una particularizată la o arie curriculară anume (Consiliul Naţional pentru curriculum şi pentru formarea.

PSIHOPEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREŞCOLAR Detalierea temelor pentru definitivat Programa 200

8 Partea 1. Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului Național în România 1.Schimbarea curriculară în contextul contempora Procesul de invatamant Sistem si functionalitate Sistemul de functionalitate a) Procesul de invatamant (concept, functii, abordare sistemica) b) Proces de invatamant ca proces de cunoastere c) Concept, caracterul informativ-formativ-instructiv- educativ al procesului de invatamant d) Procesul de invatamant ca de comunicare a) Procesul de invatamant Concept - definitie : Ansamblul de actiuni. 2.4. Descriptivism şi acţiune în cadrul ariei curriculare Om şi societate 68 2.5. Modele comportamentale în perspectivă antropologică şi culturală 81 2.6. Noile educaţii în cadrul ariei curriculare Om şi societate 87 2.7. Opţionalul integrat ca răspuns la probleme reale 91 Lucrare de verificare 2 9

Ariile curriculare au fost selectate in conformitate cu nalitatile inatamvantului, tinand cont de importanta diverselor domenii culturale care structureaza per-sonalitatea umana, precum si de conexiunile dintre aceste domenii. Ele raman aceleasi pe intreaga durata a scolaritatii obligatorii si a liceului, dar pondere curriculare auxiliare: culegeri de probleme, culegeri de texte, îndrumare didactice, atlase, software etc. Curriculum învăŃat vizează ceea ce elevii învaŃă efectiv. Curriculum testat este partea de curriculum tradusă în diverse instrumente de evaluare Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | Guvernul. nele din ariile curriculare: Arte, Tehnologii și Sport. Orarul evaluărilor sumative la disciplinele școlare se elaborează astfel, încât numărul de probe de evaluare la o clasă să nu depășească o disciplină pe zi și trei discipline pe săptămână. La finele semestrelor, în ciclul liceal, la disciplinele l

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 2008 Modulul PSIHOPEDAGOGIC PEDAGOGIE I 1 Curs 1 FINALITĂŢILE EDUCAŢIEI - IDEAL, SCOPURI, OBIECTIVE 1. DEFINIREA ŞI ANALIZA CONCEPTELOR: finalitate, ideal, scop, obiectiv, sarcină, profil educaţional (de formare) al elevului A. Explicaţii de bază Fiecare dintre cele patru întrebări la care răspunde un curriculum, în conceperea. Strada Arges nr. 24, Cluj-Napoca, judet Cluj Tel. 0264590778 Tel. 0264594672 Fax. 0264592832 E-mail: contact@isjcj.r Gradinita Disney este raspunsul firesc al solicitarilor pietei de servicii pentru un invatamant prescolar de calitate; asigura un program educational ce cuprinde ariile curriculare ale programei Ministerului Educatiei si Cercetarii adaptate individual la nevoile fiecarui copil. Dorim prin metodele, materialele si echipa noastra de oameni calificati sa aducem un suflu nou si proaspat care se. Prin Înţelegerea textelor şi ariile curriculare, Mark Conley, unul dintre principalii cercetători în domeniul educaţiei de astăzi, le oferă profesorilor o gamă largă de idei, strategii şi tehnici care să-i ajute pe elevi să-şi dezvolte abilităţile de înţelegere a unui text - abilităţi legate de scris, citit, vorbire, ascultare, înţelegere şi deprinderile necesare în.

Arii curriculare - Ed

Spatiile de invatamant, cu o suprafata totala de 200mp, sunt dotate cu mobilier adecvat avand toate utilitatile necesare desfasurarii procesului didactic. Carti, manuale si ghiduri de invatare pentru toate ariile curriculare de studio. Carti cu povestile copilariei. Soft-uri educationale pentru invatamantul prescolar si primar. Colectia. -transferul de experienta metodica intre ariile curriculare si intre toate nivelurile de invatamant ( prescolar-primar-gimnazial-liceal-in perspectiva) Conducerea scolii este orientata spre un management modern, eficient, pe masura misiunii propuse si asumate de intregul colectiv, din elaborarea, implementarea, evaluarea si adoptarea. Documente curriculare - Tipuri de curriculum - Core Curriculum - Curriculum de baza - Curriculum trunchi comun (Pedagogie) - Elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învătământul primar și preșcolar - Tema 1. Documente curriculare Tema 2. Tipuri de curriculum (core curriculum - curriculum la decizia scolii; de baza; trunchi comun Curriculum - definitie. Planul de invatamant cuprinde ariile curriculare: limba si comunicare, matematica si stiinte, om si societate, arte, educatie fizica si sport, tehnologii, consiliere si orientare. Acest nivel se incheie cu sustinerea unui examen si obtinerea certificatului de capacitate, care permite inscrierea la concursul de admitere in invatamantul secundar. 3 Contextul care a favorizat introducerea conceptului de educaţie timpurie în România şi, implicit, revizuirea curriculară Într-o accepţiune generală, educaţia este procesul (acţiunea) prin care se realizează formarea şi dezvoltarea personalităţii umane.Ea constituie o necesitate pentru individ şi pentru societate

Domeniile Curriculum-ului: Tipuri De Curriculum, Medii

Curriculum ocult nu se manifesta doar in ariile curriculare socio-umane sau literar-artistice, cum s-ar crede, putand fi regasit si-n domeniul disciplinelor de invatamant exacte, stiintifice si chiar in matematica Reforma curriculara in invatamantul preuniversitar. Se discuta intens in ultimul timp despre necesitatea reformei curriculumului scolar. In adevar, putine au ramas domeniile atat de nereformate, inghetate in tiparele de acum 20 de ani, neadaptate la societatea si economia in care traim. Se discuta mult si se face extrem de putin unor discipline de studiu sau arii curriculare din planul de invatamant pentru invatamantul primar si/ sau prescolar in conformitate cu prevederile Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentr

(prescolar, primar, gimnazial) se vor stabili CDS-urilor in de invatamant Cresterea calității procesului de predare-invatare-evaluare la curriculare si/sau intre ariile curriculare Experienta responsabililor ariilor curriculare si a comisiilor metodice Procese verbale al www.isj.gl.edu.r Invatamant primar si clasa pregatitoare Prescolar ; Primar de studii universitare cuprinse în Centralizator și pentru discipline din învățământul preuniversitar din ariile curriculare matematică și științe sau om și societate au dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre vacante/rezervate în învățământul. Re: Planificari profesor itinerant. de em_ba » 11 Dec 2009, 08:41. buna ziua! sunt cadru didactic itinerant in cluj si as putea sa va ajut cu lucrarea: Adaptare,compenso-recuperare,integrare - instrumente si tehnici de lucru specifice C.D.S./. I. si partenerilor acestora Lege 268/2003 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995. 1. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins: Art.6.-. Invatamantul obligatoriu este de 10 clase. Frecventarea obligatorie a invatamantului de 10 clase, forma de zi, inceteaza la varsta de 18 ani.. 2

Invatamantul secundar superior este gandit cu scopul sa ofere tuturor absolventilor invatamantului obligatoriu (gimnaziu si ciclul inferior al liceului, respectiv, ai invatamantului profesional) posibilitatea de a se specializa in diverse domenii - teoretice, profesionale si vocationale - in scopul pregatirii pentr In cadrul clubului, gradinita MICUL MUSCHETAR, asigura un program educational ce cuprinde ariile curriculare ale programei pentru prescolari, adaptat individual la nevoile si abilitatile fiecarui copil. Programul de gradinita este cuprins intre orele 8.00 si 18.00. Programul de Afterschool este destinat elevilor avand varsta cuprinsa.

Planul De Invatamant - Document Curricula

 1. Introducere Proiectul pentru Învăţământul Rural 3 NOTA DE PREZENTARE Cursul de Teoria curriculum-ului face parte din pachetul disciplinelor psihopedagogice. Este structurat pe două dimensiuni: • O dimensiune teoretică, ce vizează în principal familiarizarea studenţilor cu principalele concepte, teorii şi modele de interpretare modernă a curriculum
 2. unitatea de invatamant, inclusiv resurse TIC, selectand si utilizand auxiliare curriculare avizate de MEC , materiale legate de toate ariile de stimulare si domeniile de dezvoltare pentru a stimula explorarea, experimentarea, descoperirea, am utilizat baza logistica a gradinitei (xerox, calculator, CD, planse, carti etc.)
 3. PRACTICA PROFESIONALA Invatamant primar si prescolar Aceasta lucrare- PRACTICA PROFESIONALA- se adreseaza studentilor de la specializarea Pedagogia invatamantului primar si prescolar inscrisi la cursurile cu frecventa. Vizează, asemenea celorlalte discipline psihopedagogice şi metodice, dobândirea de către student a următoarelor categorii de abilităţi sau competenţe.
 4. a difuza si o transforma in roze, care se raspandeste intr-un splendid curcubeu (S.Herbiniere-Lebert
 5. istratie al acesteia. (5) In consiliile de ad
 6. Ofertă educaţională. Pornind de la idealul educational al scolii romanesti, intemeiat pe traditiile umaniste, pe valorile democratiei, pe aspiratiile societatii romanesti, fiecare educatoare a avut in vedere realizarea concordantei dintre curriculum national si oferta educationala a unitatii, in vederea realizarii finalitatilor.

preuniversitar care formeaza sistemul national de invatamant, vizand aspectele si ariile tematice nominalizate in prezentul regulament. Art. 13. - Unitatile de invatamant preuniversitar care urmeaza sa fie inspectate vor fi stabilite de ISJ/ISMB, in urma diagnozei locale, sau de MECTS, in cazul unor prioritati/obiective nationale specifice. Art. Alege Pedagogie si metodica Polirom de la eMAG si beneficiezi de plata in rate, deschidere colet, easybox, retur gratuit 30 de zile -Instant Money Back Domeniile de dezvoltare. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE - cuprinde o gamă largă de deprinderi şi abilităţi şi coordonarea, dezvoltarea senzorială, alături de cunoştinţe şi abilităţi referitoare la îngrijire şi igienă personală, nutriţie, alte practici de menţinere a sănătăţii şisecurităţii. Grădinița Disney este raspunsul firesc al solicitarilor pietei de servicii pentru un invatamant prescolar de calitate; asigura un program educational ce cuprinde ariile curriculare ale programei Ministerului Educatiei si Cercetarii adaptate individual la nevoile fiecarui copil

Programele şcolare şi planul-cadru pentru clasa pregătitoare, în dezbatere. Astfel, ariile Arte şi Tehnologii au fost reunite într-una singură, cu disciplina Arte vizuale şi lucru manual. O altă integrare este cea realizată la nivelul disciplinei Matematică şi explorarea mediului: valorificând contexte reale din mediul apropiat. Cea mai buna solutie pentru copilul dumneavoastra o reprezinta Gradinita particulara Mary Poppins, una dintre cele mai cunoscute institutii de invatamant prescolar din zona de nord a capitalei, Herastrau, cu predare bilingva, romana-engleza, infiintata in anul 2001, acreditata national de Ministerul Educatiei Nationale e-mail : panainte2002@yahoo.com pentru invatamant prescolar. De recomandat un singur protocol pentru o singură instituţie de invatamant. la Scoala Gimnazială Rădești. Vor participa cadre didactice competente ce vizeaza toate ariile curriculare. 5 Acordarea de diplome O unitate de invatamant care asigura securitatea si integritatea tuturor copiilor, un proces educational de calitate, orientat catre profesionalism si alinierea la standardele de educatie europene. si deprinderilor pentru ariile curriculare preferate; invatamant prescolar cu program prelungit de 10 ore

Ce înseamnă curriculum, planuri cadru, arie curriculara

Gradinita Lumea Ştrumfilor. Judet: Alba. Oras: Alba Iulia. Adresa: Calea Motilor, Nr. 224. 0763634148. 0744393297. La prima vedere, gradinita poate parea doar un loc de joaca, un spatiu unde parintii ocupati isi pot lasa copiii. Cu toate acestea, gradinita contribuie la dezvoltarea psihologica a micutilor si se concentreaza pe diverse. Alege Pedagogie si metodica Tip coperta Brosata de la eMAG si beneficiezi de plata in rate, deschidere colet, easybox, retur gratuit 30 de zile -Instant Money Back

Rezultate pentru Program prelungit în Cluj-Napoca ; păreri ale clienților ☆, prețuri, ☎ date de contact, , ⌚ programul de lucru cu publicul al firmelor cu sediul în Cluj-Napoca care oferă Program prelungit 6. se va preciza aria sau ariile curriculare corespunzatoare disciplinelor la care poate fi utilizat; 7. se va preciza nivelul formatiunii de studiu / grupei / clasei /claselor sau varsta copiilor din invatamintul prescolar / al elevilor din invatamantul general caruia / carora li se adreseaza auxiliarul Gradinita cu program prelungit în Cluj-Napoca (Rezultate 1 - 13 din 13) Al. Herculane Nr. 13 400412 Cluj-Napoca. Gradinita s-a dezvoltat atat in ceea ce priveste modernizarea cladirii, a mobilierului si instrumentelor de lucru, cat si a infiintarii de noi grupe de prescolari TRAVELLING TOYS TALKING. Gradinita cu Program Normal Patrauti din cadrul S.A.M. Patrauti este implicata intr-un proiect international Comenius, finantat de Uniunea Europeana si in care,pentru o perioada de 2 ani,vor participa unitati de invatamant prescolar din Romania, Anglia, Polonia, Irlanda de Nord si Estonia Gradinita ELITE in parteneriat cu parintii. Relatia dintre cresa/ gradinita si parinti este esentiala. Este perioada in care comunicarea dintre o institutie de invatamant si familie este mai importanta decat in oricare alta perioada a dezvoltarii si educarii copilului. - Comunicat Elite Child's Educatio

(DOC) Relaţia dintre curriculum şi conţinutul

 1. Gradinita Nr. 1 Somcuta Mare. Strada Horea Nr5 437335 Şomcuta Mare 0262 280 413. educationala, invatamant prescolar, Grădiniţa cu program prelungit, Gradinita cu program prelungit. 47.9264439,23.889124. Gradinita Program Prelungit Nr. 9. Strada Gheorghe Şincai Nr. 2 435500 Sighetu Marmaţiei 0262-312822
 2. Invatamant primar si invatamant gimnazial. Scoala Gimnaziala Nr. 1, Voluntari, cunoscuta mult timp ca Scoala Generala Nr. 42, este cea mai mare dintre cele trei scoli gimnaziale de stat de pe raza orasului Voluntari. In prezent, scoala are un numar de 2146 elevi, dintre care 1260 in invatamantul primar si 886 in invatamantul gimnazial
 3. arii/ dezbateri pe teme de anticoruptie. In cadrul intalnirii.
 4. Gradinita Sandy Belle este o institutie de invatamant privat, cu 20 ani de activitate acreditata de Ministerul Educatiei Nationale ce promoveaza un sistem educational complex, constand in dobandirea competentelor si integrarea sociala a copiilor, pentru asigurarea reusitei scolare. Gradinita are atributul unui climat intern familial, care.
 5. Curriculum invatamant prescolar 2008 1. MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani) 2008 1 2. Ideile au calitatea lor proprie, sunt perfecte, în timp ce lucrurile, fiind copii ale ideilor, sunt imperfecte! (PLATON) 2 3
 6. Acest referat descrie Documente Curriculare. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bogdan Neculau Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca
 7. antele lor educationale. Astfel, ele reunesc mai multe domenii ale cunoasterii si ofera o viziune multi- si/ sau interdisciplinara asupra disciplinelor de studiu pe care planul de invatamant le.

Capitolul VII - Conţinuturile curriculare 1. Definire şi caracteristici 93 2. Surse şi criterii de selectare şi organizare a conţinutului învăţământului 94 3. Modalităţi de structurare şi organizare alternativă a conţinuturilor învăţământului 95 4. Documente (produse) curriculare 99 Sarcini de reflecţie. Itemi de (auto. Ori, cum specializarea reclamantei, cea de agromontanologie profilul agricultura nu se încadreaza în ariile curriculare prevazute de OMCTS nr. 3235/2010 rezulta ca reclamanta nu îndeplineste conditiile de ocupare a functiei didactice de profesor în învatamântul prescolar sau profesor pentru învatamântul primar In invatamantul gimnazial sunt incadrate, in total, 6 ore/saptamana /elev, repartizate pentru toate ariile curriculare, in regim de plata cu ora. In invatamantul gimnazial sunt incadrate, in total, 5 ore/saptamana/elev, pentru profesorii itineranti si de sprijin, cuprinse in norma. didactica de predare-invatare-evaluare sau in regim de plata cu.

Marile paradigme educaţionale Soare E., 2012 Nici o parte a acestui material nu poate fi copiată fără acordul autorului acestui blog Marile paradigme educaţionale.Abordarea curriculară a educaţiei. Conceptul de curriculum.Grile pedagogice de interpretare şi explicare a curriculumului. Viziunea tradiţională asupra curriculumului e) invatamant superior: invatamant universitar si invatamant postuniversitar.r (6) Sistemul national de invatamant cuprinde si educatia permanenta.r (7) Invatamantul prescolar, primar, secundar si postliceal constituie invatamantul preuniversitar

Gradinita dispune de materiale didactice necesare pentru toate ariile curriculare: planse didactice, mulaje, carti, enciclopedii, jocuri didactice, table magnetice, softuri educationale, material marunt pentru activitatile matematice, mijloace audio-vizuale, auxiliare didactice, jucarii si jocuri pentru copii Expert / Corpul expertilor din invatamant evaluare grupuri de nivel primar , prescolar , gimnazial , liceal , Control si îndrumare cadre didactice învätämânt primar-prescolar- liceal * Educatie prin coaching o sansa pentru viitor / Auxiliar didactic pentru toate ariile curriculare ISB prescolar, primar, gimnazial. invatamant Numar de clase Numar de elevi sex Varsta Fete Baieti Inv. primar 5 98 54 44 6-11 Inv. gimnazial 0 0 0 0 - Total 5 98 54 44 6-11 ariile curriculare - oferta de perfectionare suficientă prin CCD și ISJ-Biho curriculare în concordanță cu cererea și nevoile de educație ale elevilor și părinților. • Realizarea unui climat moral-afectiv optim în întreaga activitate desfășurată în școală. • Managementul clasei este eficient, iar relaţia profesor - elev are rol motivant

Invatamant prescolar; Invatamant elementar sau primar; Ariile curriculare proiectate şi activităţiile şcolare prevăzute în interiorul fiecăreia, schiţează itinerarii de studiu potrivit particularităţiilor de vârstă şi individual,de legităţiile psiho-pedagogice ale învăţării şcolare.Ariile curriculare acoperă domenii. PENTRU UTILIZAREA ACESTORA IN UNITATILE DE INVATAMANT DIN . JUDETUL DOLJ. n edina Consiliului de Administraie al. Inspectoratului colar Judeean Dolj, din . 14.11.2012, au fost aprobate: 1)Regulamentul de avizare a auxiliarelor didactice . pentru utilizarea acestora n. unitile de nvmnt din judeul Dolj. 2)Regulamentul de avizare a propunerilor d

(PDF) PSIHOPEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREŞCOLAR Detalierea

- invatamant prescolar:2 - invatamant primar: 1 - invatamant gimnazial: 1'1 1 .Diversifi earea oferlei curriculare si extracurriculare prin antrenarea 201612018 -profesorii din ariile curriculare limba si comunicare,om si societate * >>Cartea-izvor de intelepciune >> Ariile curriculare implicate Limba si comunicare/Om si societate/Matemetica si stiinte6. Produsele finale si rezultatele Afise,colaje,expozitie desene,pliante,prezentari POWER obţinute şi gradul lor de utilizare POINT,dezbateri,studii de caz,activitati sportive,activitati pe ateliere,fotografii concretă la nivelul parteneriatului, al.

PENTRU UTILIZAREA ACESTORA IN UNITATILE DE INVATAMANT DIN JUDETUL DOLJ În şedinţa Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, din 14.11.2012, au fost aprobate: 1)Regulamentul de avizare a auxiliarelor didactice pentru utilizarea acestora în unităţile de învăţământ din judeţul Dolj Orarul reinscrierilor si respectiv inscrierilor este stabilit de conducerea scolii, fiind afisate in unitatea de invatamant pentru informarea parintilor. Ocuparea locurilor libere, dupa finalizarea procesului de reinscriere, se va face, de regula, in ordinea descrescatoare a grupelor de varsta, precum si in limita locurilor disponibile 6 Partea a IV - a,Teoria úi metodologia evalua rii, analizeaz aceast component important a procesului de înv mânt în func ie de obiectivele curriculare, în special ale ariei Matematic úi útiin e.De aceea, exemplific rile metodelor de verificare úi evaluare, ca úi a tipurilor de itemi folosi i în testele docimologice, sunt luate din aceast arie curricular ( útiin ele naturii ca. • Activități didactice destinate promovării unor noi discipline din ariile curriculare limbă și comunicare, matematică și științe; Procesul educativ se desfăşoară la un nivel corespunzător, I. Invatamant prescolar 1. Scoala gimnaziala nr.1 Dumbrava Rosi Gradinita Disney este raspunsul firesc al solicitarilor pietei de servicii pentru un invatamant prescolar de calitate; asigura un program educational ce cuprinde ariile curriculare ale programei Ministerului Educatiei si Cercetarii adaptate individual la.

Tema 1. Documente curriculare Tema 2. Tipuri de curriculum ..

Scoala primaraisi desfasoara programul educational pentru invatamant primar intr-o cladire moderna cu : Sala de clasa echipata cu materiale educationale pentru toate ariile curriculare: - Cabinet metodic si de consiliere - Cabinet medical - Sala de gimnasica - Curte proprie - Teren de spor Absolventilor cu licenta in alte specializari pe sistemul Bologna ( 3 ani) sau anterior sistemului Bologna (4 sau 5 ani) a caror specializare mentionata pe diploma de licenta corespunde unei/ unor discipline de studiu sau arii curriculare din planul de invatamant pentru invatamantul primar si/ sau prescolar in conformitate cu prevederil Scoala primara DREAMLAND isi propune o abordare educationala care se adreseaza deopotriva mintii, emotiei si simturilor, promovand invatarea prin experiment, prin explorare, prin descoperire. Procesul instructiv-educativ din unitatea noastra se realizeaza prin tehnici de predare moderne, creative, inovatoare, interactive, centrate pe elev, cu ajutorul unor materiale si mijloace didactice. Proiectarea didactica la disciplinele pedagogice. In functie de perioada de timp luata ca referinta se cunosc doua niveluri ale proiectarii didactice (Cucos, C-tin., 2000, p.119): - proiectarea esalonata. I. Proiectarea globala prefigureaza activitatea instructiv-educativa pe un ciclu de instruire sau ani de studiu

Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ

Mijloace de invatamant imagistice, informative, logice Planse educationale pentru o gama variata de unitati de invatare si tematici. Albume enciclopedice cuprinzand majoritatea domeniilor de interes pentru invatamntul preuniversitar. Carti, manuale si ghiduri de invatare pentru toate ariile curriculare de studio. Carti cu povestile copilariei Am absolvit Liceul Pedagogic de 5 ani, urmat apoi de Colegiul Universitar de Institutori, specializarea INSTITUTOR-LB FRANCEZA si nu mi se pare corect ca aceasta specializare sa nu se regaseasca in ariile curriculare enumerate de art 1 din OMECTS nr 3235/2010, conform raspunsului ISJ- ului NT 23.Şerdan, I, B ăzărea, Goran, L. (2008) - Didactica specialităţ ii cu ilustr ări din toate ariile curriculare, Editura Funda ţiei România de Mâine, Bucure şti. 24.Tanas ă, G., (1996)- Metodica pred ării înv ăţă rii istoriei in şcoal ă, Ia şi. 25. *** Curriculum Na ţional pentru înv ăţă mântul obligatoriu. Bucure şti. CUPRINS: 1. Arii de dezvoltare Ghid de sănătate Ingrijirea copilului Prescolar Crestere si dezvoltare prescolar. Din punct de vedere emotional, starile copilului trec prin extreme, de la autoritar, la emotiv si rusinos. Se plange si scanceste frecvent. La aceasta varsta incepe sa se dezvolte sentimentul de nesiguranta Specificul institutiei de invatamant prescolar Fun-Tastic Kids este dat de abordarea holistica a copilului; relatia dintre elementele de baza joc-educatie-sanatate este definitorie pentru dezvoltarea armonioasa a celor mici. Ne propunem sa aducem in fiecare zi bucurie in sufletele celor mici. 25. GoodStart - Gradinita, After School sector

Video: Oferta educationala - Gradinita Disne

Intelegerea textelor si ariile curriculare ( Carte de Mark

cerc pedagogic- invatamant prescolar by vulpitza75. cerc pedagogic- invatamant prescolar. Abrir el menú de navegación. Cerrar sugerencias Buscar ale naturii Exemple de bună practică de realizare a caracterului practic-aplicativ în predarea disciplinelor din ariile curriculare menționate la activitățile demonstrative SEMESTRUL II. CAPITOLUL 5: CURRICULUM SI CULTURA EDUCATIONALA-REFORMA SI CURRICULUM Incercarile noastre de reformare a invatamantului din interiorul scolii ,la nivel local, prin introducerea unui nou tip de curriculum--in speta curriculumul Montessori pentru invatamantul prescolar,-- releva unele aspecte controversabile privitoare la ceea ce se intampla in relatiile din interiorul unitatii scolare, dar si. - Activitatile de invatare cu focalizare pe ariile curriculare: Limba si comunicare, Stiinta, Arte - desen, pictura, modelaj, pictura pe ceramica si lemn, Educatie pentru societate, Educatie fizica. se vor face in limba romana si germana conform orarului fiecarei grupe

2 Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la perioada 1.09.2018- 14.06.2019 De-a lungul anilor de studiu, toate ariile curriculare îşi asumă o parte din responsabilitatea privind dezvoltarea personală/socială, educaţională şi de carieră a elevilor, existând astfel posibilitatea abordării integrate a unora dintre activităţile propuse -Ariile curriculare sunt dezechilibrate, la Educaţie fizică şi sport sunt prevăzute doar 2 ore, mult prea puţine. -Planul cadru propus este departe de experienţa ţărilor avansate şi ţine cont doar de menţinerea posturilor didactice, nu de interesele elevilor şi familiilor lor, care şi plătesc prin taxe şi impozite serviciile.

Grădiniţă în Turda (Rezultate 1 - 6 din 6) Afişează pe hartă. 46.5708977,23.7820886. Grădiniţa Dr. Ion Raţiu. Strada Doctor Ion Raţiu Nr. 71 401151 Turda 0264 312 039. Este inchis. Orar. Pagina web. Despre noi Pentru functiile de profesor in invatamant prescolar si profesor pentru invatamant primar - absolvirea cu diploma de licenta a Facultatii de Stiinte ale Educatiei, specializarea Pedagogia invatamantului primar si prescolar. la alegerea elevului, dintr-o disciplină din ariile curriculare de specialitate. Elevul poate opta pentru o.