Home

Legea 153 anexa 3

LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice Legea 153/2017 - ANEXA nr. I - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE INVATAMANT Legea 153/2017 - ANEXA nr. II - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA Legea 153/2017 - ANEXA nr. III - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE CULTURA UNITATI DE CULTURA Legea. We would like to show you a description here but the site won't allow us (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și cadrelor didactice care au obținut gradul didactic I prin echivalare, anterior datei de 1 iulie 2017. (3) Prevederile alin 1 Parlamentul României - Lege nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice În vigoare de la 01 iulie 2017 Consolidarea din data de 10 mai 2018 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017 şi include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 63/2017; OUG 91/2017; L 2/2018; L 80. LEGEA-CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Cuprinde si Anexele in format editabil! Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 492 din data de 28 iunie 2017. Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita.

Anexe Legea 153/2017, Actualizata 2019 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice Pag. 3 | Avocat Marius-Cătălin Preduț - specializat în litigii de muncă (contestare, stabilire, recuperare, egalizare drepturi salariale și alte beneficii _ recunoscute de lege personalului contractual sau funcționarilor publici) Contact www.mcp-avocati.ro Tel. 0722.415.99 Art. 3 - Anexa 4. (1) Salariile si celelalte drepturi lunare in valuta ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate se acorda in functie de momentul trecerii frontierei de stat a Romaniei, astfel: a) din ziua trecerii prin punctul de frontiera la plecarea in strainatate, daca aceasta a avut loc inainte de ora 12,00; b) pana in. ANEXA nr. VIII din LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (la data 01-iul-2017 actul a fost aprobat de Legea 153/2017 ) ANEXA nr. VIII: FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE ADMINISTRAŢIE CAPITOLUL I ANEXA nr. VI din LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (la data 01-iul-2017 actul a fost aprobat de Legea 153/2017 ) ANEXA nr. VI: FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SECURITATE NAŢIONAL

potrivit prevederilor art.153 alin.(91) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, având bifată căsuţa corespunzătoare temeiului legal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.3 la ordin, denumită în continuare decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA, sa LEGE 153 28/06/2017 - Portal Legislativ. Portal Legislativ. Meniu. Meniu. Acasă Despre Proiect (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare. Nr. 153. + Anexa nr. Hotărârea 153/2018 ( pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii.

Legea 153/2017 - ANEXA nr

 1. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - nr. crt. 7 din capitolul II din anexa nr. V, ( respinge ca neîntemeiată
 2. Parlamentul României Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plă tit din fonduri publice În vigoare de la 01 iulie 2017 Consolidarea din data de 04 noiembrie 2019 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 201
 3. 25 Profesor 5436 3657 Anexa 1 art.3, 8, 16, 18 din Legea 153/2017, HG 1613/23.09.2009, Situatie intocmita in baza dispoziitilor art. 33 din Legea nr. 153/201
 4. HOTĂRÂRE nr. 153 din 29 martie 2018. pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr.II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia.
 5. Anexa Nr. VIII FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE ADMINISTRAŢIE 3 Şef departament S 10880 12459 4,35 4,98 153 153 c) Funcţii publice de conducere Funcţii publice de stat *) Salariile de bază - lei Anul 2022 Coeficient Nr. crt
 6. din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3 În aplicarea prevederilor art. 2 şi 4 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările ş

Până la data de 11 iulie 2021, instituţiile publice au obligaţia de a constitui comisiile de disciplină. Legea nr. 153/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a intrat în vigoare la data de 1 iulie 2017, potrivit art. 43 din acest act normativ. 2. Începând cu această dată (1 iulie 2017), prevederile Legii nr. 153/2017 se aplică etapizat, potrivit art. 38, alin. 1 din lege. 3 A, Capitolul II, Anexa VIII din Legea nr. 153/2017 personalului din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în cazul în care salariaţii respectivi nu le-au avut în plată la data intrării în vigoare a Legii nr. 153/2017 sau drepturile lor nu au ajuns la nivelul salariului aferent anului 2022 LISTA FUNCTIILOR SI A DREPTURILOR SALARIALE, CONFORM ART.33 DIN LEGEA 153/2017 FUNCTII AFLATE IN PLATA LA 31.02.2020 HGR 153/2018 Statut cons. Juridic Legea 153/2017 Art. 38 alin.(3) b Anexa. 8 A pct.9 Anexa 1 si 3 Anexa 2 Anexa 8 Anexa 5 Art.38(3) TESA lit.a Art.60 al.2 Art. 25 si 26 Anexa II Cap.II Art1(1) Anex a II Cap.I IArt2 (1) Anexa II.

lege5.r

 1. Legea 153/2017 Spor conditii periculoase sau vatamatoare-Anexa 3 din H.G. 153/2018 si art. 38, alin.(2) din Legea 153/2017 Brut Net Lista funcțiilor în plată la 31 Martie 2019 conform articolului 33 din Legea Cadru nr. 153/2017 Spor conditii deosebite -stres, risc-Anexa 8 din H.G. 153/2018 si art. 38, alin.(2) din Legea 153/2017 Spor conditi
 2. II lit. A pct. I nota 3 din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 (modificată prin O.U.G. nr. 91/2017) Vechea reglementare. În vechea reglementare, cap. II lit. A pct. I nota 3 din anexa nr. VIII prevedea următoarele: 3. Personalul contractual din cadrul aparatului Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Justiției.
 3. Legea 153/2017 alin.(3) lit.b) Sporuri conform Anexa 8 si Anexa 9 din HG 153/2018 Indemnizatie hrana conform art.18 din Legea 153/2017 si art 36 din OUG 114/2018* Salar brut ASISTENT MEDICAL (PL - principal) Gradatia Coeficient cf. anexa a4 cap.l pct. 2 din Legea 153/2017 Salarii de bazä cf. art.38 din Legea 153/2017 alin.(3) lit.b
 4. 19 din Legea 136/2020 Diurna zilnica (2%) conform art. 19 din Legea 136/2020 Indemnizatie hrana conf. Art. 18 din Legea 153/2017 ANEXA 1ANEXA 2 ANEXA 3 ANEXA 5 ANEXA 8 Conditii periculoase garzi la domiciliu (40%) conf. Anexei II, Cap. II, Art. 3 din Legea 153/2017 Spor trei Ture (15%) conf. Anexei II, Cap. II, Art. 1 din Legea 153/2017 Valoare.
 5. 153/2018, Anexa 5, Articol unic, pct. 2, lit. c) cuantum stabilit conf. art. 34 din OUG 114/2019 % stabilit conform HG nr. 917/2017, Anexa 1, Articol unic, lit. a) cuantum stabilit conf. art. 34 din OUG 114/2019 % stabilit conform Legii 153/2017 cuantum stabilit conf. art. 34 din OUG 114/2019 art. 18 din Legea-cadrul 153/2017 coroborat art. 36.
 6. ANEXA Nr. 3 . UNITĂŢILE. care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioar
 7. uarea impactului tipului de risc Art. 1 - În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri: 1

LEGE 153 28/06/2017 - Portal Legislati

Art. 153. - (1) Dispoziţiile Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, publicată în Buletinul Oficial, ANEXA 3 VARSTELE STANDARD DE PENSIONARE SI STAGIILE MINIME SI COMPLETE DE COTIZARE pentru femei si barbati, pe ani si pe luni, pe perioada aprilie 2001 - martie 2015 ----- F E M E I B A. a 3-a, lit. E, a capitolului III Culte, din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, drepturile copiilor cu cerințe educaționale care frecventează învățământul special și învățământul de masă, finanțarea drepturilo din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 3 În aplicarea prevederilor art. 2 şi 4 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali d ANEXA 3 din Ord.547/ 2010 SPOR ANEXA 8 A din HG 153/20 18 CUANT UM ANEXA 3 din HG153/ 2018 SPOR Legea nr.153/ 2017 Cap.II art.1 CUANT UM Legea nr.153/ 2017 Cap.II art.1 SPOR ANEXA 3A din HG. 153/20 18 CUANTUM ANEXA 3A din HG. 153/2018 SPOR ANEXA 2A pct.17 din HG153/ 2018 CUANTU M ANEXA 2A pct.17 din HG153/ 2018 SPOR ANEXA 2B din HG153/ 2018.

Articol unic. — La anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, capitolul III — Culte se modifică după cum urmează: 1 În M. Of. nr. 577 din 8 iunie 2021 s-a publicat Legea nr. 153 din 4 iunie 2021 privind aprobarea O.U.G. nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Redăm, în continuare, modificările și completările aduse prin respectivul act normativ Pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 2017 sporul prevăzut de Legea nr. 153/2017, Anexa VIII, capitolul II, lit. A, punctul III, subpunctul 6, subpunctul 6.2 lit. a nu poate fi acordat deoarece pentru acest interval se păstrează toate elementele de salarizare existente în iunie 2017, când Legea nr. 153/2017 nu era în vigoare

Legea 153/2017 (+Anexele), privind salarizarea

Art. 3 - Anexa 4 Legea nr. 153/201

Anexa nr.2 din HG 153/2018 Spor conditii periculoase sau vatamatoare, Anexa nr.3 din HG 153/2018 Spor conditii periculoase - surse de radiatii sau generatoare de radiatii, Anexa nr.5 din HG 153/2019 Spor conditii deosebite - stres sau risc - , Anexa nr.8 din HG 153/2020 Spor conf. art.38, alin.3 din Lg.153/2017 si HGR 917/2017 % SUME BRUTE. 10% /Anexa 3 din HG 153/2018 Lit. B Spor pentru cond. periculoase 15%/HG 917/2017 Anexa 1 Art. unic Spor de tura -15% / Legea nr. 153/2017; Spor zile libere 10% Indemnizatie pentru titlu ştiinţific de doctor, conform art. 14 din Legea nr. 153/2017 Indemnizatie de hrana Tichete de vacanta Obs. 1 As. Med. Princ. PL sef 5 PL 1 5911 5911 591. legea 153/2017 anexa ii cap. ii art. 3 alin 3) tarif orar medie ora anual 145,83 ore/2018 pt.zile nelucratoare baza de calcul= nr. zile efectiv lucrate (maxim 316 lei lunar conf.leg. 153/2017) valoare bruta tip baza legala baza de calcul cota procent u ala valoare bruta comitet director 1 manager manager s i Art. 3 În cazul personalului care are salariul de bază la nivelul celui din anul 2022, majorările salariale prevăzute la art. 2 se calculează și se aplică, fiecare, la salariul de bază prevăzut în Anexa I, Capitolul I, Litera A din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Hotărârea 153/2018 Legislatie gratuit

153/2017, art. 11 si art, 19, anexa V Ill, cap. I, lit. A, pct. II- functionari publici, anexa V Ill, cap. Il, lit. A, pct. IV- functii contractuale si anexa IX- demnitari, conform anexelor nr. 1, 2, 3 si 4,ce fac parte integranta din prezenta hotarare. Art.2.- Incepand cu data de 1 iulie 2017 se stabileste coeficientul si salariul d ARTICOL UNIC - Anexa la Hotararea Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a conditiilor de acordare a acestuia, pentru familia. Legea nr. 153/2017 Gradaţia de merit 25 % art. 5, anexa I cap. I, lit B, Legea nr. 153/2017 Spor CFP - art. 15 din Legea nr. 153/2017 - aplicat la salariul grila 2022 Spor doctorat - art. 14 alin. 1 din Legea nr. 153/2017 Spor complexitate - OUG 91/2017 pentru modificarea anexei VIII, cap. II, lit. A Legea 153/2017 Indemnizaţie hrană art. 18. Prezentei grile i se aplica reglementarile specifice functiei publice cuprinse la Anexa nr.I. la H.C.L. nr. 114/18.04.2019,cat si prevederile Anexei nr.II, Cap.II- Reglementari specifice personalului din sanatate , din unitatile de asistenta medico-sociala si asistenta sociala/servicii sociale din Legea nr.153/2017 privind salarizarea. 3. HOTĂRÂRE nr. 137 din 12 februarie 2021 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor în funcţii de execuţie, aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 681/2019 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 153 din 15 februarie 202

Lege-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea ..

Până la data de 11 iulie 2021, instituţiile publice au

Transparența veniturilor salariale potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017 - Martie 2020 Nr.inregistrare ; 6277/25.03.2020 Salariile de baza din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bradu - privind salarizarea personalului platit din fonduri publice incepand cu 01 ianuarie 2020 Anexa 1 -Functii publice general Unitati clinice Anexa 2-Cap.2 si Anexa 8 Cap.1 pct B-functii comune Functie gradatie Sbaza 1.03.2018 Indemnizatie Ind.hrana Cf.Legea 153/2017 Sporuri cf.Ordin 547/2010-modif.si completat de Oug 43/2016 lunara Cf.OUG 91/201 Pct. I din Capitolul I din Anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017: Instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională, instituții de spectacole la care spectacolele se desfășoară preponderent în limba unei minorități, din cadrul filarmonicilor, opere, teatre, teatre lirice sau muzicale, centre. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 Notă Conform alin. (1) al art. 16 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobata prin Legea nr. 101/2003, modificata si completata prin Legea nr. 343/2005 (prin care pag.

Anexa nr.II la Legea-cadru nr. 153/2017 pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebit de periculoase A.Spor de până la 85% din salariul de bază: 1. personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din cadrul direcţiilor de în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice În temeiul prevederilor art. 4, art. 5 alin. (1), art. 7 și ale art. 8 din anexa nr. I cap. I lit. B Reglementări specifice pe rsonalului didactic din învățământ, precum și ale art. 15 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea. Propuneri privind criterii de acordare a indemnizației prevăzute la art. 3 din Anexa nr.I, Capitolul I, punctul B, Legea nr 153/2017 15 Ianuarie 2018 - 4:41pm — admin Ataşamen

3. Cultură 4. Diplomație 5. Justiție și Curtea Constituțională 6. Apărare, ordine publică și securitate națională 7. Autoritățile și instituțiile publice finantate integral din venituri propii 8. Administrație 9. Demnitate publică Institutiile care sunt încadrate pe Anexa VII din Legea-cadru 153/2017 vor selection LA DATA DE 31.03.2018, CONFORM ART. 33 DIN LEGEA 153/2017 ANEXA I CAP II a) Funcții de conducere Nr. Crt. Denumire funcție grad/ treapta gradație/ gradul cf. Lg. 153/2017 Nivel studii Salariu de bază brut -lei- Pentru normă întreagă Valoarea anuală a vouchere lor de vacanță Valoarea anuală a indemni-zației de hrană Indemnizație pentr

Legea 153 2011 modificat si completat de Legea 166 2016: Legea 153 2011 modificat de Legea 252 2015: Legea 153 2011 a se vedea Ordin 1428 2013: Legea 153 2011 modificat de Legea 146 2013: Legea 153 2011 completat de Legea 146 2013: Legea 153 2011 in aplicare prin Metodologie - 2011: Legea 153 2011 modificat de Ordonanţa 30 201 2. Sporul pentru condiții de muncă se acordă în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr.153/2017. 3. Sporul de suprasolicitare neuropsihică se acordă în conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017 Anexa nr.1 Cap.1 pct.B art.16. 4 (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, respectiv prin acordarea salariilor de bază prevăzute în anexa la H.G. nr. 38/2017, începând cu 1 septembrie 2018, pentru tranșa de vechime în învățământ 22-25 ani, în favoarea membrilor de sindicat B, C, D și pentru tranșa de vechime în învățământ 18-22 ani în favoarea membrului de. LEGEA 153/2017 ANEXA 2. Se pare ca întrebarea mea a fost una nepotrivita si adresata in necunostinta de cauza!Lucrurile sunt mult mai complicate decat par ele la prima vedere,dar, atunci când este vorba de bani si paritate intre munca prestata si remuneratie oamenii pun intrebari si primesc raspunsuri aproape uluitoare.Despre ce anume este. Anexa II, cap.I, punctul 3, subpunctul 3.2., lit.b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică - funcţii de execuţie (Legea nr.153/2017) FUNCȚIA : Asistent personal Nivel studii M,G Funcția Gradaţia de vechime Coeficient Salariul de baz

Decizie 947 din 17.12.2019 - Legea nr. 153/2017. Aplicarea ..

Legea 319/2006 protectia si securitatea Legea 76/2002 Legea Somajului Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010 Documentul cuprinde ANEXA NR.3 din Legea pensiilor - Legea 263 actualizata 2015 ANEXA Nr. 3 Legea nr. 153/ 2017 Spor de 50% din salariul de baza pt. garzi efectuate in zilele lucratoare - Anexa II, Cap.II.art.3, alin.(2) din Lg.153/ 2017 Spor conditii deosebit de periculoase, conf. H.G.nr. 153/2018 Spor de tura 15% - Anexa II Cap.II, art.1 din Legea nr.153/ 2017 Spor ore noapte 25% - art.20 din Legea nr.153/ 2017 Spor ore lucrate in. Legea 153/2017,art. 3, privind plata personalului sanitar cu pregatire superioara care efectueaza garzi pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului normal de lucru de la functia de baza Legea 153/2017, capitolul II, HGR 153/2018 anexa 2 art. 2, privind salarizarea personalului din. LEGEA 153/2017; NU LEGEA 153/2017 ART. 22 NU; 347 3. Salariul de bază rezultă din înmulţirea coeficienţilor cu salariul de bază minim brut garantat în plată şi se modifică corespunzător acestuia. Prezentei grile i se aplica reglementarile specifice functiei publice cuprinse la Anexa nr.I. la H.C.L. nr. 114/18.04.2019,cat si.

Acordarea sporurilor prevăzute de Legea 153/2017

(1), alin. (2), alin. (3) şi alin. (4) coroborat cu Anexa nr. II, Anexa nr. III, Anexa nr. VIII pct. III și Anexa nr. IX, art. 40 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările. (1), art. 7 si art. 8 din anexa nr. I cap. I lit. B Reglementari specifice personalului didactic din invatamant, respectiv art. 15 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica la salariul de baza detinut/aflat in plata 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din Legea nr. 153/2017 Total salariu lunar brut Nr. ctr. Functie Conducere Executie a i ă a Salariul de bază la 01.01.2021 CFP Art.15 din Legea nr.153/2017 (majorare acordată la salariul de bază fara stimulent de funcție, art.4 alin.(6) din OUG nr. 99/2016 coroborat cu art.1, alin.(3) din OUG nr. 9/201

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului ..

25. În acest context, Curtea observă că anexa nr. 1 la Legea nr. 64/2016 care înlocuiește anexa nr. 3.30 la Legea nr. 45/2009, consacră ca total teren agricol+neagricol pentru municipiul Bistrița, suprafața de 109,4155 ha pentru municipiul Bistrița, adică aceeași suprafață prevăzută și de anexa nr. 3.30 la Legea nr. 45. Art. I Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La anexa nr

ANEXA Nr. 3 Legea pensiilor actualizată 2020. Legea 263/201

Legea 153/2017 Anexa I cap. I subcap. IIB Salariu diferențiat Legea 153/2017 Anexa I cap. I subcap. IIB Indemnizatia de hrana Art. 18 din Legea 153/2017 lei 1 PROFESOR 5-10 2 6,049 950 0 10 unde este cazul unde este cazul 346.6 II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare Sănătate şi asistenţă socială (Anexa 8, pct.2V, lit. , la Regulamentul-cadru,), pentru angajații în funcțiile de medici și asistenți. Anexa II din Legea 153/2017 Cuantum spor ture acordat conform art 1, al. 1, cap. II, Anexa II din Legea 153/2017 Contravaloar e indemnizatie de hrana acordata conf. art.18 alin 5 din Legea 153/2017 1 MANAGER Gradatia 3 17569 8785 0 316 2 DIRECTOR MEDICAL Gradatia 5 16732 8366 4044 2696 0 31 În ședința din data de 10 iunie 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma alte instituţii de spectacole sau concerte cuprinsă la pct.I din Capitolul I din Anexa nr.III la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din.

LEGE nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de ..

(3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica si cadrelor didactice care au obtinut gradul didactic I prin echivalare, anterior datei de 1 iulie 2017 Parlamentul a modificat Legea 153, iar actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial.Acesta prevede o creștere de peste 800 de lei a nivelului salariului de bază pentru funcția de Director al Casei Corpului Didactic, pentru anul 2022, față de varianta inițială a legii Legea nr. 153/2017 si Anexa nr. VI din Legea nr. 153/2017. Atentie la data valabilitatii intrebarii! Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 28 feb 2018. VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS Anexa II, cap.I, punctul 3, subpunctul 3.2., lit.b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică - funcţii de execuţie (Legea nr.153/2017) 12 Asistent personal M,G 2230 1 2397 2517 2643 2709 277 conform legii 153/2017 indemnizatie lunara bruta majorata conf art 16 alin 2 din legea 153/2017 1 primar 12480 15600 2 viceprimar 10400 nota: -Indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica prevazute in anexa IX se stabilesc pe baza coeficientilor si a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, conform art 38 al.(3.

Legea nr. 220/2021 - modificarea anexei nr. I la Legea ..

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr. 263/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 852 din 20 decembrie 2010 Util: Norme de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Capitolul I - Dispozitii general Cum se aplica Legea salarizarii bugetare, conform normelor din Legea 153/2017 anexa 8, Legea 153 din 2017 anexa 7, Legea 153 din 2017 anexa 6 . Legea salarizarii unitare pentru medici si asistente . Legea salarizarii bugetare prevede ca incepand cu 1 ianuarie 2018, medicii si asistentele medicale beneficiaza de majorarea cu 25% a salariilor. CONDUCERE: Funcţia: Gradul: Gradaţia: Salariu: Spor: Temeiul legal: de bază brut lunar: condiţii grele 15%: MANAGER: II: 5: 11803: 0: Legea - cadru 153/2017. nr.153/2018 legea nr.153/2017 anexa 1 alin.1, alin.6 si alin.8 anexa.2 art. unic lit.a pct.14 hiv/sida anexa.2 art. unic lit.a pct.15 lab anexa.2 art. unic lit.a pct.17 ti anexa.2 art. unic lit.a pct.6 anatomo anexa.2 lit.b pct.10 cpiaam spitalul clinic de boli infectioase constanta anexa.2 art. uni

Anexa 1 Privind Locurile De Munca Vacante - Loc de munca

M 5 3.552 2.080 1 1 FUNCȚII CONTRACTUALE CONFORM LEGII NR.153/2017 - ANEXA II, CAP.I PUNCTUL 3, SUBPUNCTUL 3.2. și HCL nr. 12 din 31.01. 2019 Nr.crt.Functia Studii Gradația Salariu brut Salar net Număr posturi Nr. beneficiari ocupate indem.hrană cf.Disp.3/2019 23ASISTENT PERSONAL M/G 0 2427 1455 1 1 1 2583 1543 1 1 2 2695 1604 3 3 3 2812. Codul Muncii actualizat 2018 (Legea nr. 53/2003) Actualizat prin: OUG nr. 53/2017 - modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, publicata Monitorul Oficial nr. 644 din 07 august 2017. Decizia nr. 261/2016 a Curtii Constitutionale (publicata în Monitorul Oficial cu nr. 511 din 7 iulie 2016 Articol unic Dupa articolul 15 din anexa nr. VI la Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 15 1 , cu urmatorul cuprins